Υπηρεσίες

Επισκευάζουμε τα εξής μηχανήματα:

 • Μπετονιέρες
 • Σoβαντιστικές Μηχανές
 • Δονητές Μπετού
 • Γερανάκια
 • Μωσαϊκές Μηχανές
 • Πρέσες Τσιμεντοκονίας Αέρος
 • Μηχανήματα Έτοιμου Σoβά
 • Μηχανήματα αυτοματισμού και ελέγχου
 • Μηχανήματα συσκευασίας
 • Μηχανήματα παρασκευής τροφίμων
 • Ρομποτικά χέρια
 • Γραμμές παραγωγής προιόντων
 • Αυτοματισμούς
 • CNC
 • Τρισδιάστατους εκτυπωτές

SKF Bearings Kawasaki Motors FAG Motor Robin Subaru HATZ Diesel